Doprovod k porodu

Péče o ženu při porodu

  • péče o ženu v I. době porodní doma + doprovod do porodnice a podpora při porodu v porodnici
    (v současné době z časových důvodů doprovázím pouze do porodnic v ČK a ČB; až na výjimky)
  • jiná péče - dle individuální dohody při osobní schůzce

Péče o ženu po ambulatním porodu

  • péče o ženu po odchodu z porodnice dříve než za 72 hodin po porodu (pouze v příp. fyziologického porodu v termínu, dobrého zdravotního stavu matky a fyziologického novorozence)
     

Tyto služby je možné využít pouze v případě, že porodní asistentka zná dosavadní průběh ženina těhotenství a její zdravotní anamnézu, tj. že se několikrát setkaly v těhotenské poradně a na péči během porodu se společně předem domluvily !